آویشن

نقش آویشن در بیماری‌ های ریوی

آویشن شیرازی گیاهی است علفی، دارای شاخه‌های زیاد و و چوبی به ارتفاع تقریبا 30 سانتی‌مترکه در نواحی کوهستانی میان تخته سنگ‌ها می‌روید. ساقه‌های آویشن پوشیده از کرک و دارای برگ‌های کوچک بسیاری است. برگ‌های آن کوچک، لوزی شکل و نوک‌تیز هستند و و به صورت متقابل بر روی ساقه قرار دارند. قسمت مورد استفاده‌ی […]
نمایش بیشتر